به مهارت های میل سوپاپ خود ایمان داشته باشید اما هرگز از پیشرفت دست نکشید

در یک نمونه، بادامکی را آزمون کردم که اقتدار متعددی روی دینو ساخت می کرد و متأسفانه فشار فنر سوپاپ به اندازه کافی نداشتم و عاقبت فراوان بد بود. ارتقا فشار فنر مشکل را حل کرد، البته درس گرانی بود. زمانی که بالابر از بینی لوب عبور می کند، فشار فنر سوپاپ، روزنه ها را مجبور به بسته شدن می کند. هنگام گزینش یک بادامک عملکردی، بایستی مطمئن گردید که سیستم سوخت و ورودی هوا توانمند به تامین شارژ هوا و سوخت کافی میباشند و اگزوز همین قابلیت و امکان را دارد که از شر گازهای خروجی خلاص شود. همینطور می بایست سیستم سوخت، منیفولد ورودی و منیفولد/هدرهای اگزوز را در نظر بگیرید. دلکو دو عمل انجام میدهد، یکی از یاری به کوئل به جهت ایجاد جریان برق قوی؛ و کار دوم این که الکتریسیته قادر ایجاد شده در کوئل را گرفته به سیلندر به جهت خوردن جرقه تقسیم نماید. اول یکی از از سوپاپها گشوده می شود و بسته می شود و بعد از آن از ان سوپاپ دوم تغییر نمی کند تا این‌که مهم ادامه چرخش موتور بعد از ۳۶۰ جايگاه شروع به باز شدن می کند در این موقعیت سوپاپ اول هوا و دومین دود است. زیاد مهم هست که بالابرنده لوب را از روش دامنه این لینک حرکت دنبال کند. همانطور که می دانید، بادامک و سوپاپ در یک محفظه فراوان خشن زندگی می کنند. همانطور که می توانید خیال کنید، رابطه در میان بالابر و لوب بادامک دوچندان اصلی است. بادامکهای صفحهای یا دیسکی، بهخاطر آسانی و حجم ناچیز متداول هستند. زمانی فشار بر روی موتور کم میباشد هوا و سوخت گزینه نیاز کم میباشد به این علت عمل آیتم نیاز برای مالامال کردن حجم سیلندر زیاد است پس زود بستن سوپاپ های محل ورود هوا سبب ساز کاهش نیروی آیتم نیاز برای مکش می شود. توزیع یکنواخت سوخت در میان سیلندرها، کاهش خام سوزی و ایجاد گازهای خطرناک، راندمان چگالی فراتر موتور به علت حذف ونتوری(قسمتی از کاربراتور)، کاهش طول موتور، عدم نیاز به گرمکن، شتابگیری زیادتر موتور، کاهش مصرف سوخت و اندازهگیری ظریف سوخت از مزایای طرز تزریق سوخت میباشد. سوپاپ های خروجی همان سوپاپ های خروج دود از سیلندر است.عواملی که می تواند به میل سوپاپ زخم برساند، اُفت فشار روغن و یا کمبود روغن در موتور می باشد. میل بادامک مغزی است که بالابرها را به کار می اندازد و به نوبه خود میله ها و راکرها را برای گشوده کردن دریچه ها حرکت می دهد. دوربینهایی به معنای واقعی کلمه و واژه به جهت همگی چیز طراحی شدهاند، از یدککشی گرفته تا Pro Stock، و گزینش چیزی که خیلی بزرگ یا این که خیلی مهاجم هست آسان است. موتورهای فشار میله معمولی از طراحی بادامک در بلوک استعمال می نمایند که بادامک در رخنه ماشینکاری شده قرار دارد. ۲. روی میل سوپاپ یک دایره خارج از مرکز (اکسانتریک)وجود دارااست که اساسی قرار گرفتن شیطانک پمپ بنزین و بالا و ذیل رفتن آن انتقال بنزین از باک به کاربراتور توسط پمپ بنزین انجام می شود. این پروسه پس از هر عجله در دور آرام تکرار می شود. در موتور رفت و برگشتی میلتعادل (به انگلیسی: Balance shaft)، میلهای چرخان حیاتی توزیع نامتقارن جرمی بوده که به خاطر نیروی فرارو گریز از مرکز و غیر بالانس بودن سبب ارتعاش خویش خواسته مهم اختلاف فاز نسبت به ارتعاش میل لنگ می گردد که همین امر سبب میرایی ارتعاشات موتورهایی که در آن ها سامانهٔ لرزهگیر موتور وجود ندارد می گردد. اندازه سوپاپ همینطور می تواند در تامین جریان محل ورود و خروجی مطلوب به درون و خارج از محیط احتراق اهمیت باشد. Cale Risinger، مدیر سرویس ها فنی در Melling Engine Parts، گفت: مناطقی که ما به آن ها نگاه می کنیم عبارتند از: سرسیلندرها، طراحی پیستون و گوشه و کنار احتراق، یار کلیدی اندازه سوپاپ. در حالی که همین معمولی به حیث می رسد، در را برای آزمایش ترکیبات بی نقطه نهایی از مدت زمانه و همپوشانی باز می کنددست‌کم به میزان ای که میزان دارایی (یا زمان) اجازه می دهد. ترخیص لوازم یدکی میل سوپاپ از چین کار چندان سادگی نبوده و همگی ی اشخاص نمی توانند به راحتی همین کاررا انجام دهند بلکه می بایست مطابق قاعده و ضابطه پیش بروید و اطلاعات به اندازه در این حوزه داشته باشید. در صورتیکه سنسور میل سوپاپ دچار ایراد شود، ارسال سیگنال به ECU اتومبیل ظریف انجام نمی شود و جرقهای برای احتراق شکل نمیگیرد و در غایت موتور اتومبیل روشن نخواهد شد. به جهت دستیابی به حداکثر قدرت از هر بادامک، می بایست آن را حیاتی کل ترکیب، از القایی گرفته تا جابجایی، دنده و حتی وزن خودرو، هماهنگ کرد.

دیدگاهتان را بنویسید