دمپر چیست و انواع آن کدامند؟

تیغه های دمپر۷و۸ طوری تنطیم شده اند که هم زمان اساسی عملکردِ گونه دمپر یک درمیان و به صورت معکوس عمل می نمایند و گشوده و بسته شدنِ تیغه های دمپر به شکل ۷و۸ به رویت می رسد. تیغه های همین دمپر ( دمپر موازی) نیزبه طوری ساخته شده اند که اصلی گرفتنِ دستور از گونه دمپر به شکل هم‌زمان و هماهنگ و اصلی سرعت متناسب، در حالتِ گشوده یا بسته حساس نیمه باز قرا گیرند و مقدار هوای عبوری از مجرای هوا (دمپر) را تنظیم نمایند. واجب به ذکر است فیوزِ منصوب بر دمپر ضد حریق ،بر اساس استاندارد جهانی در دمای ۷۰ مرتبه به صورت خودکار کار نموده و باع(ث عملکردِ ضامنِ فنرِ دمپر شده و به همین ترتیب تیغه های دمپر ضد حریق به شکل جهشی و اتومات در یک لحظه مسیر عبورِ هوای دمپر را مسدود می نمایند. دمپر به جهت قطع تهویه مطبوع مرکزی (گرمایش یا این که سرمایش) به یک اتاق به کارگیری نشده و یا این که تهیه و تنظیم مجزای دمای اتاقها و یا در اختیار گرفتن آب و هوا به کار گیری میشود. شما بایستی دمپر را تنظیم کنید، مخصوصاً هنگامی که در خانه نقاط سرد و دمپر نتورک دستی گرم وجود دارد. در صورتیکه بعد ها دمپر از موقعیت عادی اکثر باشد در ساختار بنا بنا ای نگهدارندهیا کمکی به رخ قید، بعنوان ستون در دربین دمپر ساخت و تیغه های دمپر را به صورت دوستونی، سه ستونی و یا این که حتی چهارستونی تعبیه می نمایند که تیغه های دمپر قدرت ضروری در انسداد یا تنظیمِ هوای عبوری از دمپر را داشته باشند و در برابر فشار هوا تغییر و تحول وضعیت پیدا ننمایند. از دمپر ۷و۸ بخش اعظم در تنطیم هوای رفت و برگشتِ دستگاههای هواساز و مکنده و دمنده با کاربری های مسکونی،تجاری،صنعتی و بیمارستانی و پالایشگاهی به کارگیری میگردد. ساختار دمپر چهارگوشِ موازی مهم یک قابِ حجم دار به عمقِ ۱۵ سانتیمتراست که این عمق سبب می شود تیغه های دمپر در همین محدوده و مدار ۱۵ سانتی به راحتی در گردش و باز و بسته شدن باشند. در دمپرهایی که تیغه های دمپر به طور مکانیکی و به رخ دستی در دست گرفتن و گشوده و بسته میگردند، یک جور دمپر مکانیکی در قسمتِ بیرونیِ بدنه دمپر تعبیه شده که به صورت دستی کار مینماید و عضو حساس دست آن را گشوده و بست و مقدار هوای عبوری از دمپر را تهیه و تنظیم مینماید، که اصلی توجه به تکنولوژیِ معمولی در ساخت و به کارگیری آن و همچنین جنسِ ارزانِ مدل دمپر دستی، میتوان گفت بها دمپر حیاتی دسته دمپر دستی (صرفاً مکانیکی)، فراوان ارزانتر از ارزش دمپر دارای دسته دمپر با موتور الکترومکانیکی میباشد. دارای تنظیم دمپر می توانید میزان هوای ورودی به هر اتاق یا هرجای دیگری از خانه خود را کاهش یا افزایش دهید. عموماً به جهت ساخت دمپر از ورق کلیدی ضخامتِ یک میل به کار گیری می‌شود ولی در بعد ها بزرگتر، ضخامت ورق تا ۱.۲۵ میل هم ارتقا می یابد. ضخامت ورق دمپر موازی سازه به بعد ها دمپر قابل تغییر و تحول و افزایش است. بها دمپر موازی در مقایسه با انواعِ دیگر دمپرها ، متناسب و متعادلتر است.اگر بخواهیم به کارداران موءثر در قیمت دمپر موازی اشاره نماییم بایستی موضوعِ بعد ها و ضخامت ورق را در اولویت قرار دهیم و بر اساس همین دو آیتم بهیک ارزیابی در ارزش دمپر دست پیدا نماییم.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter ow