Monthly Archives می 2021

یازده مرحله برای داشتن برنامه ریزی کنکور

هر برنامه ریزی کنکور باید دارای یک سری ویژگی های خاص باشد که برای نحوه آن به لینک منبع مراجعه کنید. ، در زیر یازده مورد از مهمترین ویژگی ها و اصول ذکر شده است:

1- هدفمند بودن هن...

Read More