نوجوانی, نجات, جمعه پس از تبدیل شدن به رشته اول Flatiron در بولدر

A 17-year-old boy نجات دادند جمعه شب پس از او رشته در اولین Flatiron.

های نوجوانی به نام بولدر شهرستان کلانتر دفتر حدود 7:15 p. m. برای کمک به او گیر شد در اولین Flatiron در طول رعد و برق با توجه به انتشار اخبار از بولدر شهرستان کلانتر دفتر. کوهنورد بود با خودش و نه با استفاده از تجهیزات کوهنوردی انتشار گفت.

کوهنورد واقع شده بود حدود 450 فوت از زمین توسط اعضای بولدر فضای باز و کوه و پارک و کوه های راکی گروه نجات. امداد و نجات در زمان حدود دو ساعت برای تکمیل. کوه های راکی نجات گروه کاهش و یک امدادگر کوهنورد بود که قادر به کمک به او در بالا رفتن و خاموش کردن سنگ با توجه به انتشار.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>